MAY DONG GAY XOAN, MAY EP PLASTIC, BAN CAT GIAY, MAY KHOAN CHUNG TU, MAY HUY TAI LIEU, MAY DUC LO

Bàn cắt giấy

Mô tả: Bàn dao cắt giấy,Bàn cắt giấy,Máy cắt giấy,Máy xén giấy,Dao cắt giấy
Giá bán: Vui lòng gọi
Tình trạng: Mới 100%
Xuất xứ: Bàn cắt giấy
Ngày đăng: 05-08-2014