MAY DONG GAY XOAN, MAY EP PLASTIC, BAN CAT GIAY, MAY KHOAN CHUNG TU, MAY HUY TAI LIEU, MAY DUC LO

Bàn cắt giấy A4

Mô tả: Bàn dao cắt giấy,Bàn cắt giấy,Máy cắt giấy,Máy xén giấy,A4
Giá bán: Vui lòng gọi
Tình trạng: Mới 100%
Xuất xứ: Bàn cắt giấy A4
Ngày đăng: 03-04-2013

Chi tiết sản phẩm