MAY DONG GAY XOAN, MAY EP PLASTIC, BAN CAT GIAY, MAY KHOAN CHUNG TU, MAY HUY TAI LIEU, MAY DUC LO

Giấy ép lụa - Giấy cán nguội | www.havi.vn

Mô tả: Giấy ép lụa,giấy ép nguội,giấy cán lụa,giấy cán nguội,đế trắng,đế vàng
Giá bán: Vui lòng gọi
Tình trạng: Mới 100%
Xuất xứ: Giay ep anh
Ngày đăng: 03-04-2013