MAY DONG GAY XOAN, MAY EP PLASTIC, BAN CAT GIAY, MAY KHOAN CHUNG TU, MAY HUY TAI LIEU, MAY DUC LO

PHƯƠNG THỨC VẬN CHUYỂN:

* Với những đơn hàng có giá trị từ 1.000.000 VNĐ trở lên sẽ được HavietTech vận chuyển miễn phí trong phạm vi 10 km, ngoài phạm vi Quý khách vui lòng trả phí vận chuyển (phí vận chuyển ngoài phạm vi do nhà vận chuyển quy định).